Методические семинары

 Участь у конференціях, семінарах

Автор

Назва

Рік видавництва

Вальченко Інна Вікторівна

Формирование умений и навыков чтения и аудирования:опыт использования учебного пособия "Читаем и слушаем тексты" для иностранных учащихся подготовительного отделения./ Проблеми ш перспективи мовної підготовки шноземних студентів: Міжнародна науково-практична конференція 10 жовтня 2019 р. –

Харків: ХНАДУ,

2019

Соколова Галина Павлівна

1. Про форми перевірки знань з російської мови на підготовчому факультеті (на матеріалі Практикуму «Готовимся к экзамену»). / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XIVміжнародної  науково-практичної конференції (Харків, 10 жовтня 2019р.) – С. 132-136

Х.: ХНАДУ, 2019.

Соколова Галина Павлівна

2. Литература «путешествий»: «линии жизни» Андрея Белого в африканском топосе (лингвокультурный аспект изучения РКИ). / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XIVміжнародної  науково-практичної конференції (10 жовтня 2019р.)– С. 165-173

Х.: ХНАДУ, 2019.

Соколова Галина Павлівна

Про форми перевірки знань з російської мови на підготовчому факультеті (на матеріалі Практикуму «Готовимся к экзамену»). / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XIVміжнародної  науково-практичної конференції (Харків, 10 жовтня 2019р.) – С. 132-136

– Х.: ХНАДУ, 2019.

Соколова Галина Павлівна

Литература «путешествий»: «линии жизни» Андрея Белого в африканском топосе (лингвокультурный аспект изучения РКИ). / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XIVміжнародної  науково-практичної конференції (10 жовтня 2019р.) – С. 165-173

Х.: ХНАДУ, 2019.

Лисенко Ірини Олександрівни

Застосування методу вправ під час вивчення російської мови іноземними студентами.- 28 лютого-1 березня 2019. Міжнародний науково-методичний семінар "Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам"- С.105 Харківський національний авомобільно-дорожний університет

Х.: ХНАДУ, 2019

Лавінда Світлана Дмитрівна

Лавінда С.Д. Дидактична гра як засіб формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з будівництва та цивільної інженерії. The Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists "East–West" (January 11, 2019). с. 843- 848

Vienna. 2019.

Лавінда Світлана Дмитрівна

Мариківська Г.А., Лавінда С.Д. Застосування комунікативно-ситуативних завдань на заняттях з мови у ЗВО. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогики та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 січня 2019 р)- - Ч.2. - с. 50-54

Львів: ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2019.

Лавінда Світлана Дмитрівна

Мариківська Г.А., Лавінда С.Д. Формування правильності (нормативності) мовлення студентів. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук; матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна,  1-2 лютого 2019 року).- Ч 2. - с.79-83

- К.: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2019.

Лавінда Світлана Дмитрівна

Мариківська Г.А., Лавінда С.Д. Формування мовленнєвої і комунікативної компетентності студентів на заняттях з української мови. Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук; Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 8-9 лютого 2019 р.) - Харків: Східноукраїнська організація “. - с. 73-76

Центр педагогічних досліджень”,

2019

Лавінда Світлана Дмитрівна

Мариківська Г.А., Лавінда С.Д. Застосування інтерактивних методів навчання студентів як умова формування іхньої комунікативної компетентності. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології; Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Запоріжжя. 8-9 лютого 2019 р. - 2019. - с.68-71

Запоріжжя: Класичний приватний університет,

2019

Лавінда Світлана Дмитрівна

Мариківська Г.А., Лавінда С.Д. Формування мовленнєвих навичок студентів як умова формування їхньої професійно-комунікативної компетентності. The 7th International youth conference ―Perspectives of science and education‖ (February 15, 2019). 2019/2 р. 364-374

SLOVO\WORD, New York, USA 2019

Лавінда Світлана Дмитрівна

Мариківська Г.А., Лавінда С.Д. Розвиток навичок раціонального читання студентів як умова формування їхньої професійно-комунікативної компетентності.  5th International Scientific Conference―Science progress in European countries: new concepts and modern solutions‖: Papers of the 5th International Scientific Conference.
February 28, 2019,. 2019/2 163-173

Stuttgart, Germany 2019

Лавінда Світлана Дмитрівна

Мариківська Г.А., Лавінда С.Д. Формування мовленнєвої культури і комунікативної компетентності студентів. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 1 березня 2019 р., 2019. с.76-79.

К.: Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 2019

Плотнікова Тетяна Олексіївна

Про форми перевірки знань з російської мови на підготовчому факультеті (на матеріалі Практикуму «Готовимся к экзамену»). / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XIVміжнародної  науково-практичної конференції (Харків, 10 жовтня 2019р.) – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 132-136

Х.: ХНАДУ, 2019

Плотнікова Тетяна Олексіївна

Литература «путешествий»: «линии жизни» Андрея Белого в африканском топосе (лингвокультурный аспект изучения РКИ). / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XIVміжнародної  науково-практичної конференції (10 жовтня 2019р.) – С. 165-173

Х.: ХНАДУ, 2019

Плотнікова Тетяна Олексіївна

Про форми перевірки знань з російської мови на підготовчому факультеті (на матеріалі Практикуму «Готовимся к экзамену»). / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XIVміжнародної  науково-практичної конференції (Харків, 10 жовтня 2019р.). – С. 132-136

Х.: ХНАДУ, 2019

Плотнікова Тетяна Олексіївна

Литература «путешествий»: «линии жизни» Андрея Белого в африканском топосе (лингвокультурный аспект изучения РКИ). / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XIVміжнародної  науково-практичної конференції (10 жовтня 2019р.) – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 165-173

Х.: ХНАДУ, 2019

Сергійчук Любов Володимирівна

Принципи створення навчального комплексу в системі методики навчання української мови як іноземної.//Матеріали ХIV міжнародної науково-практичної конференції 10 жовтня 2019 р. c.156 -160.

Харків: ХНАДУ, 2019

Сергійчук Любов Володимирівна

Сюжетно-дидактические игры на уроках русского языка как иностранного.//Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: Материалы ХIII международной научно-практической конференции 11-12 октября 2018 г. – c.196 -163.

Харьков: ХНАДУ, 2018

Соколова Галина Павлівна

К вопросу о системе и формах контроля при обучении иностранному языку на подготовительном факультете. / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XIII міжнародної  науково-практичної конференції (Харків, 11-12 жовтня 2018р.) – С.87-93

Х.: ХНАДУ, 2018.

Плотнікова Тетяна Олексіївна

Виховання толерантності і культури міжнаціонального спілкування у студентів-іноземців на уроках країнознавства / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XIII міжнародної  науково-практичної конференції (Харків, 11-12 жовтня 2018р.) –– С. 291-294

Х.: ХНАДУ, 2018.

Вальченко Інна Вікторівна

Навчальний посібник з російської мови як важливий чинник формування мовної особистості. / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Міжнародна науково-практична конференція 11-12 жовтня 2018 р. –

Харків: ХНАДУ, 2018.

Соколова Галина Павлівна

Формирование страноведческой компетенции иностранных студентов при обучении русского языка как иностранного. / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 12-13 жовтня 2017р.) – С. 20-24

Х.: ХНАДУ,

2017 р.

Плотнікова Тетяна Олексіївна

К вопросу участия иностранных учащихся подготовительных факультетов в студенческих конференціях / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 12-13 жовтня 2017р.) – Х.: ХНАДУ, 2017 р. – С. 160-164

Х.: ХНАДУ,

2017 р

Сергійчук Любов Володимирівна

К вопросу участия иностранных учащихся подготовительных факультетов в студенческих конференциях.//Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: Материалы ХII международной научно-практической конференции

Харьков: ХНАДУ, 12-13 октября 2017 г. –2017 – c.160 -163.

Вальченко Інна Вікторівна

1. Формирование страноведческой компетенции иностранных студентов при обучении русскому  языку как иностранному.  / Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Міжнародна науково-практична конференція

12-13 жовтня 2017 р. – Харків: ХНАДУ, 2017.

Кохан Лариса Володимирівна

Роль гуманітарних наук у формуванні особистості на теренах України в різні історичні періоди / Л. В. Кохан // Materialy XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej  konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2016», (Przemysl, 07–15 lutego 2016 r.). – Volume 4. Pedagogiczne nauki. – Przemysl : Nauka i studia, 2016. – C. 94–97.
13. Кохан Л. В. Урок-дослідження як засіб впливу на морально-етичне виховання особистості у процесі вивчення гуманітарних дисциплін  / Л.  В.  Кохан // Материали за XII международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания – 2016»,

(София, 15–22 февруари 2016 r.). – Том 5. Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. – C. 62–64.

Плотнікова Тетяна Олексіївна

Эмотивный компонент в стратегиях обучения общению иностранных студентов  на подготовительном факультете. / Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов : международная научно-практическая  конференция

(Харьков, 6-7 октября 2016) – Х. : ХНАДУ, 2016. – С. 340–343

Соколова Галина Павлівна

Эмотивный компонент в стратегиях обучения общению иностранных студентов  на подготовительном факультете. / Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов : международная научно-практическая  конференция

Харьков, 6-7 октября 2016) – Х. : ХНАДУ, 2016. – С. 340–343

Сергійчук Любов Володимирівна

До питання створення збірника текстів для читання з української мови як іноземної.//Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Міжнародна науково-практична конференція. –

Харків:

6-7 жовтня ХНАДУ, 2016.

Вальченко Інна Вікторівна

До питання створення збірника текстів для читання з української мови як іноземної // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : Міжнародна науково-практична конференція

Харків :

6–7 жовтня

ХНАДУ, 2016.

Вальченко Інна Вікторівна

Особливості навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах Південної Кореї // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : Міжнародна науково-практична конференція

Харків :

6–7 жовтня

ХНАДУ, 2015

Кохан Лариса Володимирівна

До питання про роль виховного потенціалу гуманітарних дисциплін у формуванні особистості / Л. В. Кохан // II International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Achievements and Their Practical Application»,                  (Dubai, UAE, 20–21 oktober 2015 r.). – № 3 (3), Vol. 3, Pedagogiczne nauki. – 

Dubai: U. A. E., 2015. – C. 38–40.

Плотнікова Тетяна Олексіївна

О критериях отбора текстов и проверки знаний в рамках межкультурной модели обучения русскому языку (на примере курса «Страноведение»). / Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов:  международная научно-практическая конференция, посвящённая 85-летию ХНАДУ (Харьков, 1-2 октября 2015 г.) / Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, факультет подготовки иностранных граждан.

– Х. : ХНАДУ, 2015. – С. 362–366

Соколова Галина Павлівна

О критериях отбора текстов и проверки знаний в рамках межкультурной модели обучения русскому языку (на примере курса «Страноведение»). / Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов:  международная научно-практическая конференция, посвящённая 85-летию ХНАДУ (Харьков, 1-2 октября 2015 г.) / Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, факультет подготовки иностранных граждан.

– Х. : ХНАДУ, 2015. – С. 362–366

Сергійчук Любов Володимирівна

О задачах и принципах разработки справочника «Русские глаголы» для иностранных учащихся подготовительных факультетов.//Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: Материалы Х международной научно-практической конференции, посвящённой 85-летию ХНАДУ

Харьков:

1-2 октября 2015 г. –ХНАДУ, 2015.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


Контактна інформація

 kname.jpg Facebook.png  щзхщзхзхщ.jpeg

 
Контактна інформація

1 61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

2 110 (Центральный корпус, 1 поверх, Червоний хол, Факультет по роботі з іноземними студентами)

3  Режим роботи: с 8.15 до 17.00
4 Перерва: з 13.00 до 13.45
7 https://rufor.kname.edu.ua/

На сайті Один гість та користувачі відсутні