Наукові публікації у фахових виданнях

 

Наукові публікації у фахових виданнях

Автор

Назва

Рік видавництва

Кохан Лариса Володимирівна

Kokhan L. V. Experimental Research of the Conditions for Realization of Creative Potential of High School Students: Implementation of Structural-Logical Schemes in the Process of Studying Subjects of the Humanitarian Cycle / L. Kokhan // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – Т 10, вип. 1. – 2019. – С. 417–425

2019

Лавінда Світлана Дмитрівна

Лавінда С.Д. Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування   професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців із будівництва та цивільної інженерії. Збірник наукових праць “Педагогічні науки”, 2019, Вип. 86, 420 с. 272-276                                                                      

2019

Лавінда Світлана Дмитрівна

Лавінда С.Д. Застосування інноваційних технологій при формуванні  професійно-комунікативної компетентності. Scientific Journal Virtus, May. 2019. # 34. 265 p. 105-108

2019

Лисенко Ірина Олександрівна

 

Застосування методу вправ під час вивчення російської мови іноземними студентами/ І.О. Лисенко/ Молодий вчений. -2018. -№5. С.57-60

2018

Кохан Лариса Володимирівна

 

До питання про структурні компоненти творчого потенціалу та їх домінуючі ознаки / Л. В. Кохан // Педагогіка та психологія: [зб. наук. праць]. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. – Вип. 55. – С. 27–35

2018

Лавінда Світлана Дмитрівна

Формування   професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців із будівництва та цивільної інженерії в процесі використання дидактичних ігор. Збірник наукових праць “Педагогічні науки”, 2018, Вип.84,188 с.124-128

2018

Лавінда Світлана Дмитрівна

Кейс-метод як метод формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців із будівництва та цивільної інженерії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр. Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип. 60. Т.1. 224 с. 117-120                                          

2018

Лавінда Світлана Дмитрівна

Ділова гра як метод формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців із будівництва та цивільної інженерії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр. Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип. 61. Т.1.188 с. 80-85

2018

Кохан Лариса Володимирівна

 

Kokhan L. V. Educative possibilities of humanities / L. Kokhan // Web of Scholar : Pedagogiczne nauki. – Dubai: U. A. E., 2017. – C. 31–33

2017

Лавінда Світлана Дмитрівна

Лавінда С.Д. До визначення поняття “професійно-комунікативна компетентність” майбутніх фахівців з будівництва та цивільної інженерії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр. Запоріжжя: КПУ, 2017. Вип. 56-57. 676 с.217-223

2017

Соколова Галина Павлівна

О категоризации пространства и пространственном феномене Андрея Белого:странствования мысли и созерцание духа. Мова і культура. Випуск 20. Том III (188). Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2017. – С. 389-398

2017

Соколова Галина Павлівна

1. Пушкинские реминисценции в смысловом пространстве «петербургского текста» и семантика пространственности в «Петербурге» Андрея Белого. Науковi записки Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Г.С. Сковороди. Лiтературознавство. вип. 2 (84). Киiв: Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2016. – С 122-135

2016

Вальченко Інна Вікторівна

Pro et contra // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Серія: Філологія. – вип.75.– Харків, 2016.– С. 48–52

2016

Кохан Лариса Володимирівна

 

Вплив абстрактної наочності на розвиток структурних компонентів творчого потенціалу та їх домінуючих ознак під час вивчення гуманітарних дисциплін / Л. В. Кохан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 27 (37). – С. 99–104

2016

Вальченко Інна Вікторівна

К вопросу об обучении иностранных студентов в вузах Южной Кореи // Новий колегіум. – № 4 (82). – Харків, 2015. – С. 64–68

2015

 

Кохан Лариса Володимирівна

 

До питання про визначення дефініції «структурно-логічна схема» / Л. В. Кохан // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. праць]. – Запоріжжя : Вид-во Класичного приватного ун-ту, 2015. – Вип. 46 (99). – С. 92–98

2015

  

Навчальні посібники, підручники, монографії, методичні розробки

Автор

Назва

Рік видавництва

Вальченко Інна Вікторівна

Читаем и слушаем. Учебное пособие по чтению и аудированию по курсу "Русский язык" для иностранных студентов подготовительного отделения

Харків: ХНУМГ

ім. О.М. Бекетова, 2019

Ковалевська Лариса Олексіївна

Навчальний посібник Русский язык Легко!:Русский язык для студентов-иностранцев. Начальный уровень / Л. А. Ковалевская. 142 с.

Харьков: ХИФ КНТЭУ, 2018

Сергійчук Любов Володимирівна

І. В. Вальченко, Л. В. Сергійчук. Практикум з української мови «Читанка»: навч. посібник для іноземних студентів підготовчого відділення Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - 57 с.

Харків: ХНУМГ

ім. О. М. Бекетова, 2018 

Вальченко Інна Вікторівна

Практикум з української мови «Читанка»: навчальний посібник для іноземних студентів підготовчого відділення. 

Харків : ХНУМГ

ім. О. М. Бекетова, 2018

Вальченко Інна Вікторівна

Введение в общую биологию: учеб. пособие для иностранных студентов подготовительного отделения. 

Харків:ХНУМГ

ім. О. М. Бекетова, 2017

Вальченко Інна Вікторівна

Ступень-3 : учебное пособие по курсу «Русский язык» для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных спеціальностей

Харків: ХНУМГ, 2016

Плотнікова Тетяна Олексіївна

Практикум для самостоятельной и практической работы по русскому языку как иностранному чтения (приложение к учебному комплексу по русскому языку «Ступени» для иностранных студентов подготовительного отделения). – 128 с.

Харьков: ХНУГХ, 2016 

Соколова Галина Павлівна

Практикум для самостоятельной и практической работы по русскому языку как иностранному чтения (приложение к учебному комплексу по русскому языку «Ступени» для иностранных студентов подготовительного отделения). – 128 с.

Харьков: ХНУГХ, 2016

Соколова Галина Павлівна

Интересные истории: пособие для чтения (приложение к учебному комплексу по русскому языку «Ступени» для иностранных студентов подготовительного отделения). – 132 с.

Харьков: ХНУГХ, 2015 

Вальченко Інна Вікторівна

Ступень-2 : учебное пособие по курсу «Русский язык» для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей

Харків: ХНУМГ, 2015

Плотнікова Тетяна Олексіївна

Интересные истории: пособие для чтения (приложение к учебному комплексу по русскому языку «Ступени» для иностранных студентов подготовительного отделения). 132 с

Харьков:.ХНУГХ, 2015


Контактна інформація

 kname.jpg Facebook.png  щзхщзхзхщ.jpeg

 
Контактна інформація

1 61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

2 110 (Центральный корпус, 1 поверх, Червоний хол, Факультет по роботі з іноземними студентами)

3  Режим роботи: с 8.15 до 17.00
4 Перерва: з 13.00 до 13.45
7 https://rufor.kname.edu.ua/

Сейчас 812 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте